مأموریت


شرکت شهاب خودرو در راستای سند چشم انداز خود ماموریت سازمانی را چنین می داند:

1- تولید و تامین اقتصادی انواع خودروهای حمل و نقل عمومی بار و مسافر

2- بهبود مستمر و ایجاد تنوع در محصولات و خدمات

3- ایجاد شهرت و نام تجاری موفق در تولید، تامین و ارائه محصولات و خدمات متونع و با کیفیت

4- ارائه محصولات و خدمات اقتصادی با کیفیت

5- متمرکز بر بازارهای صادراتی